Adatkezelési tájékoztató

A Hegesztőfutár Kereskedőház Korlátolt Felelősségű társaság (továbbiakban: Adatkezelő) online

értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait,

kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos

kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely

az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A

személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a web áruházban

kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1151, Budapest, Székely Elek út 11

Az adatkezelő elérhetősége: 70/4273375, ugyfel@hegesztofutar.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását

adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a

megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási

cím, Számlázási cím

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Hegesztőfutár Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

– Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés

teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a

webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában

érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól

tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy

e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10

napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban

megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor

haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai

védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Budapest 2020.01.15