Garancia

Az oldalunk által forgalomba hozott összes termék a hatályos törvényeknek, valamint a kereskedelmi szabályozásoknak megfelelő garanciával rendelkezik.
Termékeink kizárólag megbízható partnerektől származnak, és mindegyik új, eredeti csomagolásban kerül szállításra.

Mivel az Hegesztőfutár Kereskedőház Kft. olyan termékeket árul, melynek nagy része nem rendelkezik európai szerviz központtal, így a beszállító vállal teljes körű garanciát az általa forgalmazott termékekre. Termékeink mellé minden esetben mellékelünk ÁFA-s számlát, melyet meghibásodás esetén a garanciajeggyel vissza kell juttatni hozzánk. Termékeinkre 12 havi garanciát vállalunk, a garancia nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű mechanikai behatások által keletkezett sérülések esetén. (pl.: törés, ázás,  szakadás, kopás) Profi szervizes csapatunk rendelkezik minden technikai eszközzel és ismerettel ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban ellenőrizze a garanciális feltételeket, és megkezdje a termék javítását.

A garanciális terméket Hegesztőfutár Kereskedőház Kft. címzéssel postai úton vagy futárszolgálattal juttathatja el címünkre, melynek költségei minden esetben a vevőt terhelik. Profi szervizes csapatunk így már másnap megkaphatja a garanciális terméket és megkezdhetik annak javítását.

A javítás ideje:

A javítás ideje függ a terméktől és annak hibájától, általában 5-15 munkanap. Amennyiben szervizünknek nem áll rendelkezésére cserealkatrész a meghibásodott készülék javításához, előfordulhat hosszabb javítási határidő. A javítás ideje alatt nem áll módunkban cserekészüléket biztosítani. Amennyiben a készülék nem javítható, új terméket küldünk, készlethiány esetén sztornózzuk a számlát, ezt követően visszaigényelheti a vételárat.

A jótállásról és a szavatosságról:

A jótállás keretében arra vállalunk kötelezettséget, hogy a jogszabályban meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Csak akkor mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítani tudjuk, hogy a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el, vagy nem a gyári kiegészítőivel használta. (pl.: törések, ázás, utángyártott eszközök használata.)

Elállás joga:

A Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy napon belül elállhat, fontos hogy a terméket eredeti csomagolásában küldje vissza minden gyári tartozékával együtt. A már használt, sérült vagy nem eredeti csomagolású termékeket nem áll módunkban visszavenni!

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy napon belül elállhat.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. · Az Hegesztőfutár Kereskedőház Kft. a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszajuttatását követő 15 napon belül visszatéríti.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

– Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
– Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
– Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Elállási jog gyakorlásának menete:

A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető! Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza hozzánk. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videokamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos). A termék visszaérkezését követő tizenöt napon belül az Hegesztőfutár Kereskedőház Kft. Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

Nem garanciális meghibásodás:

Nem tekintjük garanciális meghibásodásnak, a nem rendeltetésszerű használatból eredendő hibákat, töréseket, ázás – nedvesség, karcolásokat, repedéseket, vagy ha olyan eszközzel próbálja a vásárolt terméket használni, ami nem gyári, utángyártott.
A kiegészítőket mindenki csak saját felelősségére használhatja, az Hegesztőfutár Kereskedőház Kft.  semmiféle felelősséget nem vállal az utángyártott termékek által okozott meghibásodásokért!